Konstfack

Nicola Godman

Master
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 15-23 May

Sweden, b. 1989
+46 79 3353143

Through a Window Darkly (photo series)


Through a Window Darkly (photo series)


The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant (video still)


The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant (installation view)


The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant (video still)


The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant (video still)

The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant

“In the old days it was important to keep the fire in your fireplace burning. As the main light and heating source, it was also how you kept the (evil) spirits from entering your home and bringing misfortune. The fire signalled human presence.

Nowadays there are many newly built houses with cold fireplaces, homes that stand empty most of the year. I used to imagine living in one of those houses. At around 4 or 5pm everyday during wintertime, a lamp would be turned on in the summer houses. We who lived there all year round knew it was a lamp timer and that nobody was at home.”

The video and photography in the degree exhibition explore ideas of modern architecture and folklore. The works are the results of the field research Nicola Godman has done where she grew up on northern Gotland and are an investigation into storytelling, filmmaking and local heritage.

The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant

“Förr i tiden var det viktigt att hålla elden i eldstaden levande. Som den huvudsakliga ljus- och värmekällan, var det också hur man höll (onda) andar från att bryta sig in i sitt hem och sprida olycka. Elden var ett tecken på mänsklig närvaro.

Idag står det många nybyggda hus utan eld i spisen, hem som står tomma stora delar av året. Jag brukade fantisera om att bo i ett sånt hus. På vintern, runt fyra-femtiden på eftermiddagen, tändes en lampa i sommarhusen. Vi som bodde där året runt visste att det var en timer och att ingen var hemma.”

I utställningen visas video och fotografier som utforskar idéer om modern arkitektur och folktro. Verken är resultat av fältstudier Nicola Godman har gjort i sin hemort på norra Gotland och undersöker berättande, filmskapande och lokalt kulturarv.


Master / Fine Art