Konstfack

Amanda Björk

Master
Fine Art

stumma fält gas, installation view MFA solo exhibition, 2021


stumma fält gas, silk, beeswax, madder, coal, 2021


stumma fält gas, installation view MFA solo exhibition, 2021


stumma fält gas, detail, paper pulp, birch, woad, 2021


stumma fält gas, paper pulp, 2021

numb grounds gas

numb grounds gas
body of dew
dark soft, a non-
death
and the axon of yours
glows

I believe I am disconnected from the land.

I have turned my gaze towards my origin and resources. I collect and work with materials from my home area: a rural environment with agriculture and forest industry. I paint with pigments that I have made from plant dyes I cultivate and harvest each year, make paper sheets from old newspapers, and build frames with wood felled by an arborist.

The alchemical term solve et coagula describes the refinement process that material goes through when transforming into another form. I imagine how dissolution and coagulation can occur in painting and how I can manifest that physically.

stumma fält gas

stumma fält gas
daggkropp
mörk mjuk, en icke-
tidsände
och din nervtråd
glöda

Vad jag känner och tror är att jag bortkopplad från jord och mark.

Jag har blickat mot mitt ursprung och mina tillgångar. Jag samlar och arbetar med material från mina hemtrakter på den småländska landsbygden: En plats med omfattande jordbruk och skogsindustri. Jag målar med färg utvunnet från pigmentväxter som jag odlar och skördar varje år, gör pappersark av gamla dagstidningar och bygger ramar av virke som är restmaterial från arborikultur.

Det alkemiska begreppet solve et coagula beskriver den förädlingsprocess som ett material genomgår för att förvandlas till en annan form. Jag föreställer mig hur upplösning och koagulering kan uppstå i måleri och hur jag fysiskt kan yttra det.


Master / Fine Art