Konstfack

Sahar Alkhateeb

Master
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 15-23 May

Palestine, b. 1987
0790268473

Installation, Used furnitures (Photo: Bengt Rahm)


Re-Construction "Now...Here"

Installations are a new format to explore relations I have been working with since 2012. The installation, Now…Here is one stage of a changing and challenging relationship; one piece from a continuing series.
The chairs still carry the presence of humans who used them, reincarnating them. Plaster casts of chairs are part of this piece. Making the casts, which is a new process for me, meant a lot of destruction occurred to the main chair; the process of putting on the plaster and then cutting it off with a knife destroyed the skin of the chair.

And the seesaw? It broke in the process of balancing the power – the conversation broke. The opposing side, sticking together and supporting each other, is too heavy.

Re-Konstruktion "Nu...Här"

Installationer är ett nytt format för att utforska samband som jag har arbetat med sedan 2012. Installationen, Nu…Här är ett steg i att ändra och utmana förhållanden; ett stycke ur en pågående serie.
Stolar bär fortfarande på närvaron av de människor som använde dem, reinkarnerar dem. Gipsavgjutningar av stolar är en del av detta stycke. Att göra dessa avgjutningar, som är en ny process för mig, innebar mycket förstörelse av den ursprungliga stolen; processen att sätta på gips och sedan skära bort det igen med kniv förstörde skinnet på stolen.

Och gungbrädan? Den gick sönder i processen att balansera styrkan – samtalet avbröts. Den motsatta sidan, håller ihop och stöder varandra, är för tung.


Master / Fine Art