Konstfack

Dina Isæus-Berlin

Master
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 15-23 May

Sweden, b. 1991
0046 73 6826191


The Second Now First, oil on MDF,150×125 cm, 2021


The First Now Again, oil on MDF, 150×125 cm, 2021

The Second Now First & The First Now Again

The surfaces in the paintings harbour different tempos. In the compressed areas, a long time has been spent on a small surface; the time has been tightly packed. In the areas with stretched time, a really short time has been spent on a large surface. Between these two, there comes a tension. I want the rhythm of the making to echo in their meeting. The first thing a beholder notices is the energy in the direct reading of an arm that has moved with shifting force and speed.The stretched time is read first and fast, from one body to another. Then the mind catches up and wants to understand. Which layer came first? In this way, different tempos in the seeing are created. An impulse of energy that initially demands a passive receiver, is later destabilised until it finally becomes activated.

The Second Now First & The First Now Again

Ytorna i målningarna rymmer olika tid. I de komprimerade partierna har lång tid ägnats åt en liten yta, tiden har packats tätt. I ytorna med töjd tid har istället en mycket kort tid spenderats på en stor yta. Mellan dessa fält bildas en spänning. Jag vill att rytmen av verkens tillblivelse ska eka i mötet med dem. Det första en får förmedlat är energi i den direkta läsningen av en arm som förflyttat sig med skiftande hastighet och kraft. Den tänjda tiden läses först och fort, från en kropp till en annan. Sedan hinner tanken ikapp och vill förstå. Vilket lager kom först? På detta sätt frambringas olika tempon i seendet. En impuls i form av energi som kräver en inledningsvis passiv mottagare, som sedan osäkras och slutligen aktiveras.


Master / Fine Art