Konstfack

Individual Study Plan in Design


About Individual Study Plan in Design

Welcome!
This year, we would like to invite you to an exhibition where the students enhance the fact that we humans are being challenged in ways that we have not been before. While viruses are spreading like forest fires, we can see plants of hope that spur out of the ashes.
Václav Havel wrote, “Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.”

This year’s degree projects are grounded on Václav Havel’s idea of hope. They comprise works that look forward with the confidence of making sense to a safer world where the beginning of everything is the specific and the everyday. You will meet nine projects that handle questions concerning displaced Indigenous people in Colombia, cobalt mining for batteries, alternative low-tech solutions to cool down food, behaviours affected by digital money, musicians’ wordless dialogues, cooking places for the public realm, children’s educational journeys in Taiwan, the tracking of body temperature due to Covid-19, and brittle ice as a result of climate crisis.

As a programme, we continue to focus on how our designerly artistic approaches can affect the way environments are able to maintain life, including that of human beings.
Approaching this difficult period as a step into a more liveable future, we see our students through their hope, capacity for empathy and engagement with psychological, social and environmental issues continually trying new things and creating new possible living conditions.

Teachers at the Master’s programme Individual Study Plan in Design

Välkommen!
I år bjuder vi in dig till en utställning där studenterna understryker det faktum att vi människor står inför större utmaningar än vi någonsin tidigare har gjort. Och medan viruset sprider sig snabbare än en skogsbrand kan vi se plantor av hopp som spirar ur askan.
Václav Havel skrev: ”Hopp är inte en övertygelse om att något kommer bli bra, det är en visshet om att något har en mening – oavsett hur det kommer att gå.”

Årets examensarbeten delar Václav Havels syn på hopp. De består av verk som med tillförsikt ser framåt för att skapa mening, mot en tryggare värld där alltings början är det specifika och vardagliga. Du kommer att få möta nio projekt som tar sig an frågor som den fördrivna ursprungsbefolkningen i Colombia, gruvbrytning av kobolt till batterier, nya lågteknologiska lösningar för nedkylning av livsmedel, beteenden påverkade av digitala pengar, musikers ordlösa dialoger, matlagning på allmän plats, taiwanesiska barns skolmiljö, spårning av kroppstemperatur i samband med Covid-19 och allt sprödare isar till följd av klimatkrisen.

Som program har vi ett fokus på hur våra designerliga och konstnärliga praktiker
kan påverka hur miljöer förmår upprätthålla liv, inklusive människors.
Vi närmar oss den här svårnavigerade perioden genom att ta ett steg mot en mer levbar framtid och ser hur våra studenter genom deras hopp, förmåga till empati och engagemang i psykologiska, sociala och miljömässiga frågor, ständigt provar nya vägar och skapar förslag på nya möjliga livsbetingelser.

Lärare på masterprogrammet Individuell studieplan i design