Konstfack

Anton Åsberg

Master
Individual Study Plan in Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1990
+4676 170 40 21


Swish Device


Transfer between Accounts


Payments Pending


Interact With Your Bank Account


Tangibility

equipoise or equilibrium

Money is an abstract phenomenon with very real and tangible consequences.

But in a world where coins and paper bills don’t exist, and the concept of money is merely an illusion, how would we interact with it? How would our relation to it look? How would we teach kids about the concept and importance of money, when they never touch it? What would your perception of money be?

Sweden has the opportunity to become the first cashless country and is now investigating how such a transition would be performed, from physical to digital.
From somewhat tangible to absolute abstract.

equilibrium is a proposal on how to make abstract money tangible. A way of visualising the purchases, balance and transitions of your bank account, by moving the digital actions into the physical room. Letting us touch, feel and see transitions and purchases.

equipoise or equilibrium

Pengar är ett abstrakt fenomen med väldigt reella och påtagliga konsekvenser.

Men i en värld där mynt och sedlar inte finns, och där begreppet pengar bara är en illusion, hur skulle vi interagera med dem? Hur skulle vår relation till dem se ut? Hur skulle vi lära barn om begreppet pengar och dess betydelse, när de aldrig kan ta på dem? Hur skulle du uppfatta pengar då?

Sverige har möjlighet att bli det första kontantlösa landet och undersöker nu hur en sådan övergång från det fysiska till det digitala kan genomföras.
Från något ganska påtagligt till det fullständigt abstrakta.

equilibrium är ett förslag till att göra abstrakta pengar påtagliga. Ett sätt att visualisera inköpen, balansen och transaktionerna på ditt bankkonto genom att flytta de digitala aktiviteterna till det fysiska rummet. Låta oss beröra, känna och se transaktioner och inköp.


Master / Individual Study Plan in Design