Konstfack

Simon Jonasson

Master
Individual Study Plan in Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1994
+46 70 614 90 50

VAK lookbook


Physical prototypes (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


VAK PPE – Elbow protection


VAK PPE – Elbow protection


VAK DRY – standardized dry pack system (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Quick release throw bag (Photo: Fredrik Sandin Carlson)

VAK

Due to global warming our frozen lakes are becoming thinner, unpredictable and dangerous.* The result of these changes are already affecting us; in recent years, we have seen an alarming increase in fatal ice-related accidents.

An often overlooked aspect of safety and protective gear is our attitude around it. By using design and branding as a medium, my degree project aims to change behaviour and influence people to adopt a more open attitude towards ice safety and safety gear. Treating the ice with the respect that it deserves.

VAK is a brand inspired by the raw and fickle nature of ice and is made for the Nordic ice-skaters who decide to face it; for those who go out looking for black ice, facing cold and dangerous conditions to find the perfect ride. Within VAK’s products a number of different safety aspects are touched upon, such as increased flotation, better grip and impact protection.

* Nature Climate Change, volume 9, 2019

VAK

På grund av den globala uppvärmningen blir isarna på sjöar tunnare, oförutsägbara och farligare*. Resultatet av dessa förändringar påverkar oss redan: Under de senaste åren har vi sett en oroväckande ökning inom dödliga isrelaterade olyckor.

En ofta förbisedd aspekt inom säkerhet och skyddsutrustning är vår attityd till området. Genom att använda design och varumärkesidentitet som verktyg försöker detta projekt ändra beteenden och påverka människor till att anta en mer öppen inställning till issäkerhet och säkerhetsutrustning. Att behandla isen med den respekt som den förtjänar.

VAK är ett varumärke inspirerat av isens råa och opålitliga natur och gjord för långfärdsskridskoåkarna som väljer att utmana den. För de som letar efter den perfekta blankisen och utsätter sig för kalla och farliga förhållanden för att uppleva den ultimata åkturen. VAK jobbar med en rad olika säkerhetsaspekter, såsom förbättrad flytförmåga, bättre grepp och stötskydd.

* Nature Climate Change volume 9, 2019


Master / Individual Study Plan in Design