Konstfack

Malin Björklund

Master
Individual Study Plan in Design
Minimise Food Waste, an Alternative to Today's Food Storage

The food sector accounts for around 30% of the world’s total energy consumption and each year, an estimated 1/3 of all food produced ends up in our bins.*

This leads to the research question: can we minimise food waste and energy use in our homes by changing the way we store food?

Food is something we all have a relationship with and many of us in the western world have it in excess. We take it for granted to the extent that we have lost the respect for the time and energy it took to produce it, harvest it, ship it and bring it to our homes. Malin would like to change that poor relationship through a new take on how we store food in our homes and in doing so minimise the amount we throw away.

* UN Global Goals, Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns.

Minskat matsvinn, ett alternativ till dagens mathushållning

Livsmedelssektorn står för ca 30% av den totala energikonsumtionen i världen och varje år slängs ungefär 1/3 av all mat som produceras.*

Detta leder till examensarbetets frågeställning: Kan vi minimera matsvinn och energiåtgång i våra hem genom förändrad mathushållning?

Mat är något vi alla har en relation till och många av oss i västvärlden har det i överflöd. Då vi tar maten för given har vi tappat respekten för den tid och energi det tog att producera, skörda och frakta den till våra hem. Malin skulle vilja utmana detta bristfälliga förhållande genom att föreslå ett nytt sätt att förvara vår mat på och med denna beteendeförändring även minimera den mat vi slänger.

* FN Globala Målen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion


Master / Individual Study Plan in Design