Konstfack

Jesper Målsten

Master
Individual Study Plan in Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1989
+46707881989

This is the kind of imagery that my sound visualisation rig produces. It translates sounds in to bursts of ink(based on volume and pitch) in a transparent water tank. The spectacle is monitored by a web cam and mirrored before projected as a real time sound visualisation.
The process started with trying to make visualisations of sound that could be related to the sound source. All experiments was carried out in my kitchen and most materials are recycled or harvested from thing in my home.
As a final concept, I created this concert format around my visualisation rig. It consists of four musicians interpreting the imagery created by the sound of their instruments; a feedback loop between the visual and auditory realms.
Immersee

An audio-interactive stage prop created both for performer and spectator

This sculpture gives the soundscape a visually present body in three-dimensional space, by translating auditory changes into motion. It is intended to unite the experience of live performances for artists and audiences and generate a space that is immersively dynamic and responsive.

In contrast to most stage equipment, Immersee is designed to be visually pleasing both close up and from a distance. This allows for the performers on stage to enjoy it and for the scenic production team to feed their creativity and presence.

– The main philosophy behind Immersee is that “an inspired performer is an inspiring performer to watch”. My hope is that this concept will contribute to the experience of performing on stage, and through that make way for interesting performances to be enjoyed by audiences.
Jesper Målsten

Immersee

Ljud-interaktiv rekvisita skapad både för artister och åskådare

Det här skulpturen skapar en tredimensionell representation av det audiella rummet, genom att översätta ljudförändringar till rörelse. Syftet är att förena upplevelsen av scenen för artisten och publiken och generera en scenografi som genom dynamik och responsivitet blir trollbindande.

Till skillnad från hur scenteknik vanligtvis utformas är Immersee designad för att betraktas både från åskådarplats och från scen, för att scenografin ska hjälpa aktörerna att vara närvarande i uppträdandet.

– Filosofin bakom Immersee är att “En inspirerad artist är en artist som är inspirerande att se på” och min förhoppning är att konceptet kan bidra till artisters upplevelse av att uppträda och därigenom ge publiken intressanta akter att njuta av.
Jesper Målsten


Master / Individual Study Plan in Design