Konstfack

Esteban Gomez Ramirez

Master
Individual Study Plan in Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Colombia, b. 1978
+46768720839

1:10 Scale model (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Process (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


(Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Assembly


Exhibition

A Story of Placement

A Story of Placement looks at displacement in Colombia during three different time periods; 529 years ago during colonization, today, and a speculative scenario in 10 years.
The project springs from traditional ecological knowledge developed by indigenous Colombian communities, and applies it to create a habitat proposal for a displaced community in Medellin.
How can we generate stories of placement in the near future?

The Kogi, Arhuaco, Kankuamo, and Wiwa descendants from the Taironas, have been living in the mountains of the Sierra Nevada de Santa Marta after being displaced from the lowlands during the colonization. They have remained isolated from the western cultures preserving their knowing and being and living harmoniously with their territory.

Colombia has today around 5.6 million people in situation of displacement because of the armed conflict, natural disasters, or big land acquisitions by corporations. The project develops a progressive, sustainable, portable, and productive housing solution for communities in situation of displacement, inspired by indigenous communities from the Sierra Nevada de Santa Marta in the North of Colombia.

En berättelse om förflyttningar

En berättelse om förflyttningar ser på omflyttningar i Colombia under tre olika tidsperioder: för 529 år sedan under koloniseringen, idag, och ett hypotetiskt scenario om 10 år.
Projektet tar avstamp i traditionell, ekologisk kunskap som utvecklats av ursprungsbefolkningen i Colombianska samhällen, och använder den för att skapa ett förslag på livsmiljö för ett tvångsförflyttat samhälle i Medellin.
Hur kan vi skapa berättelser om förflyttningar i en nära framtid?

Ättlingar till Kogi, Arhuaco, Kankuamo och Wiwa från Taironas har levt i bergen i Sierra Nevada de Santa Marta efter att ha förflyttats från låglandet under koloniseringen. De har levt isolerade från den västerländska kulturen, vilket har bevarat deras kunskaper, och de har bott och levt i harmoni inom sitt landområde.

Colombia har idag omkring 5,6 miljoner människor som måste flytta på grund av väpnade konflikter, naturkatastrofer eller stora markförvärv av företag. Projektet utvecklar en progressiv, hållbar, bärbar och produktiv bostadslösning för samhällen i förflyttningssituationer, inspirerad av inhemska samhällen från Sierra Nevada de Santa Marta i norra Colombia.


Master / Individual Study Plan in Design