Konstfack

Johan Campanello

Master
Individual Study Plan in Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1988
+46707744747

Concept illustration of Our Urban Kitchen, Fållan, Slakthusområdet.


Scale model of smoker 1:2 (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Smoker in the park Fållan.


Smoker when open.

Our Urban Kitchen

In the age of urbanisation and digitalisation, it is easy to forget how important physical meetings and interactions are for our well-being. Open to everyone, the purpose of Our Urban Kitchen is to bring people together around the act of cooking and eating.

The kitchen is to be situated in the future park Fållan in Slakthusområdet, Stockholm. A site that has been central to the meat production of the city for the past hundred years is now changing from an industrial area into a new urban neighbourhood. As meat production moves out of the city, it inspires our food culture to change to a more plant-based diet. Our Urban Kitchen aims to bring the heritage of cooking meat to a vegetable-based kitchen in the public space.

Vårt Urbana Kök

I en tid av urbanisering och digitalisering är det lätt att glömma hur viktigt fysiska möten och interaktioner är för vårt välbefinnande. Syftet med Vårt Urbana Kök är att föra människor samman kring aktiviteten att laga mat och att äta, en plats för alla.

Köket är placerat i den framtida parken Fållan i Slakthusområdet, Stockholm. En plats som har varit central för stadens köttproduktion under de senaste hundra åren men som nu förändras från ett industriområde till ett nytt urbant område. När köttproduktionen flyttar ut ur staden inspirerar det vår matkultur att förändras mot en mer växtbaserad kost. Vårt Urbana Kök syftar till att förflytta traditioner vi använt för tillagning av kött till det vegetariska köket i det offentliga rummet.


Master / Individual Study Plan in Design