Konstfack

Mu-En Lin

Master
Individual Study Plan in Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Taiwan, b. 1995
+46724487449

Chair | High (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Chair | Low (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Desk | High (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Desk | Low (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Use (Photo: Fredrik Sandin Carlson)

Animation
Grow With Your Furniture

In Taiwan, even though we have sets of desks and chairs in different sizes for school children, due to the inconsistency of purchases and the number of students in the year, many students do not have the opportunity to use desks and chairs that fit their height. In such an environment, students have incorrect posture, are unable to concentrate in class, and begin to neglect or even destroy the tables and chairs they use.

In my degree project, I have designed furniture which is adjustable in height. It solves the inconvenience of school procurement and provides students with a more comfortable learning environment.

Additionally, I have introduced the concept of “Japanese wood education” to cultivate students’ understanding of Taiwan’s native natural resources and to develop the feeling of cherishing the furniture they use through the task of assembling their own wooden furniture.

Grow With Your Furniture

Även om vi i Taiwan har uppsättningar av bänkar och stolar i olika storlekar för skolbarn har många elever inte möjlighet att använda sådana som är anpassade för deras storlek på grund av inkonsekventa möbelinköp och varierande elevantal under skolåret. I en sådan miljö sitter eleverna i en felaktig ställning och får svårt att koncentrera sig under lektionstimmarna och börjar försumma, och till och med förstöra sina skolbänkar och stolar.

I mitt examensprojekt har jag designat möbler som det går att ställa in höjden på. Det löser problemet med skolornas inköp och ger eleverna en mer bekväm inlärningsmiljö.

Dessutom har jag infört begreppet “Japanese wood education” för att odla elevernas förståelse för Taiwans inhemska naturresurser och utveckla deras känsla för att vilja vårda de trämöbler som de använder genom att de själva får montera ihop dem.


Master / Individual Study Plan in Design