Konstfack

Giorgia Burzio

Master
Individual Study Plan in Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Italy, b. 1995
+46 764464431

Reversing the process


Ceramic batteries


Ceramic batteries (Photo: Fredrik Sandin Carlson)


Components

Rocks in Vogue.

Globally, the world produces as much as 50 million tonnes of e-waste a year – the equivalent to 6,000 Eiffel Towers – and it is growing 3-4% annually.*

Rocks in Vogue. is an exploration of the material flows within the industry of electronic device production and their disposal. Very often the connection between consumers and the source is invisible and well-masked behind the slick surfaces of our laptops and smartphones.
Through the disassembling of old broken devices, the metals found inside represent a value that can be recovered. This reverse process, from the end-product to the raw sources, opens up the possibility of alternative forms of mining and a renewed attitude towards waste and materiality, seen as agency with its own force.
In an attempt to close the cycle, a clay battery is crafted from recycled copper and iron, using a low-tech method and aesthetic.

/* UN Environment Program/

Rocks in vogue.

Globalt producerar världen så mycket som 50 miljoner ton e-avfall per år – motsvarande 6 000 Eiffeltorn – och det ökar med 3-4 % årligen.*

Rocks in Vogue. är en undersökning av materialflöden inom industrin för tillverkning av elektroniska apparater och deras bortskaffande. Väldigt ofta är kopplingen mellan konsumenter och källan osynlig och välmaskerad bakom de släta ytorna på våra bärbara datorer och smarttelefoner.
Genom att plocka isär gammal trasig utrustning representerar metallen som finns inuti ett värde som kan återvinnas. Denna omvända process, från slutprodukten till råvarorna ger en möjlighet till alternativa former av gruvdrift och en förnyad attityd till avfall och materialitet som kan ses som en verkande egen kraft.
I ett försök att sluta kretsloppet skapades ett batteri i lera från återvunnen koppar och järn med hjälp av en lågteknologisk metod och estetik.

* FN:s miljöprogram


Master / Individual Study Plan in Design