Konstfack

Amanda Lis-Karin Eriksson

Bachelor
Interior Architecture and Furniture Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1994
0768066405


Miss Time tellers new cellar

A design of the search for a new room in a new era for Miss time teller.

A sound room walk. The purpose of this sound room walk is to highlight the importance of designing for all the senses. A design that informs how we step in and out of these invisible rooms and how its walls affect us.

Are there rooms that match your thinking room better?

Are there rooms where your thoughts can drown before you drown in your own thoughts?

Fröken Ur Ballar Ur

En gestaltning av jakten på ett nytt rum i en ny tid för Fröken ur.

En ljudrumsvandring. Syftet med denna ljudrumsvandring är att upplysa vikten av att designa för alla sinnen. En gestalltinging som upplyser hur vi kliver ut och in ur dessa osynliga rum och hur dess väggar påverkar oss.

Finns det rum som matcharb ditt tankerum bättre?

Finns det rum där dina tankar kan drunkna innan du drunknar i dina egna tankar?


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design