Konstfack

Inca Leijonborg

Bachelor
Interior Architecture and Furniture Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1980
+46736163312

The Laundry Room - A Space for Recreation

The shared laundry room is on its way out, and laundry facilities are moving more and more into the private home. Encouraging individual ownership over shared ownership depletes the Earth’s resources. For a long time, we have been increasingly losing respect and awareness for the effects of our behaviour. We continue to consume and forget the relationship between resources, each other and ourselves.

This investigation is based on personal memories and sensory experiences of everyday washing in the common laundry room. By exploring the room and the activities, I speculate about a collective place for reflection and recovery. A room in which the expected functional architecture interacts with the poetic in the doing and the moment. Can the atmosphere and rituals in the laundry room reconnect our relationships to materials and resource use and make the laundry room to an attractive place for recreation?

Astrid – Scandinavian Interior Textiles
SVT Möbel- och dekorförrådet
Big Image

Tvättstugan - ett rum för rekreation

Idag är den gemensamma tvättstugan på väg bort och tvättmöjligheterna flyttar mer och mer in i den privata bostaden. Det utarmar jordens resurser att det individuella ägandet uppmuntras före det gemensamma. Under en lång tid har vi förlorat allt mer respekt och medvetenhet kring vilka effekter vårt beteende har. Vi konsumerar vidare och glömmer bort relationen mellan resurser, varandra och oss själva.

Undersökandet tar avstamp i personliga minnen och sensoriska upplevelser av det vardagliga tvättandet i den gemensamma tvättstugan. Genom att utforska rummet och aktiviteterna spekulerar jag om en kollektiv plats för eftertanke och återhämtning. Ett rum där den förväntade funktionella arkitekturen samsas med det poetiska i görandet och stunden. Kan atmosfären och ritualerna i tvättstugan återknyta våra relationer till material och resursanvändande och göra tvättstugan till en attraktiv plats för rekreation?

Astrid – Scandinavian Interior Textiles
SVT Möbel- och dekorförrådet
Big Image


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design