Konstfack

Julia Rydbo

Bachelor
Interior Architecture and Furniture Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1996
0768202027

Detail
Skin to Skin

In this project, I explore how I, as a designer, can directly or indirectly arouse different feelings and experiences in the user.

In a time fraught with stress and anxiety, in which we are physically distanced from one another, I want to create furniture that with its shapes and materials reproduces the feeling of embrace and security. With a design reminiscent of the forest, the furniture reflects the tranquillity that nature gives us, where the structure of the wood and the soft surface of the skin in contact with the body create a sensory experience.

Through my work, I have explored craft methods in which I use various tools and my own hands to let the furniture take shape. A method that for me seems meditative and stress-reducing.

Hud mot hud

I detta projekt utforskar jag hur jag som designer direkt eller indirekt kan skapa olika känslor och upplevelser hos användaren.

I en tid kantad av stress och ångest, där vi fysiskt distanserat oss från varandra, vill jag skapa möbler som med sin form och sitt material återger känslan av omfamning och trygghet. Med en form som associeras till skogen, återspeglas det lugn som naturen ger oss. Där träets struktur och skinnets mjuka yta i kontakt med kroppen skapar en sensorisk upplevelse.

Genom arbetet har jag utforskat hantverksmässiga metoder där jag med hjälp av olika redskap och mina händer låter möbeln ta form. En metod som för mig verkar meditativ och stressreducerande.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design