Konstfack

Frida Navratil

Bachelor
Interior Architecture and Furniture Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Germany, b. 1996
+46763969143

Degree exhibition 2021 at Konstfack


Textile installation


1:200 model


Collage: Memory path


Collage: Memory pit

MEMORIAL TO WOUNDED NATURE
Re-composing a Narrative in Public Space

How can we see public space as a resource in the climate crisis, that has the potential to be used as a platform for reflection, collective action and hope?

In my degree project I give a design proposal on transforming a construction site into a temporary memorial to wounded nature. A public space that encourages to meet the climate crisis with earnesty, playfulness and activism. By reorganizing existing construction elements I have created new ways of looking at and interacting with the site.

MEMORIAL TO WOUNDED NATURE
Re-composing a Narrative in Public Space

Hur kan vi se det offentliga rummet som en resurs i klimatkrisen, med möjlighet att användas som en plattform för reflektion, kollektiv handling och hopp?

Som designförslag i mitt examensarbete föreslår jag en omgestaltning av en byggarbetsplats till en temporär minnesplats för skadad natur. Ett offentligt rum som uppmuntrar till att möta klimatkrisen med allvar, lekfullhet och aktivism. Genom att organisera om befintliga byggelement skapas nya sätt att titta på och interagera med platsen.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design