Konstfack

Julia Hager Jutterström

Bachelor
Interior Architecture and Furniture Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1994
0735059302

Collected objects


Shredded Anxiety


”Pet Me” , wooden chair coated with Icelandic sheepskin


“UGLY; STUPID; WEIRD”, mirror with wooden frame and engraved poetry


“UGLY; STUPID; WEIRD” , mirror with plexi frame and engraved poetry

Learn How To Experience The Anxiety

Metamorphoses from painful emotions to objects

The thoughts are many. The thoughts control you. The thoughts take over your life. You feel worthless, stupid, disgusting and weird. Why did you say that? Why did you do that? You want to erase your thoughts, your feelings and yourself. You punch yourself from the inside.

Darkness, heaviness and pain. Self-hatred.
Like a black hole. A body so strong and dark, not even light can overcome its gravity. Not even you.
Like a sea urchin. With sharp thorns that sting you, may even poison you.
Like a solar eclipse. When the moon obscures the light. The light disappears and the darkness takes over.
Like a hippopotamus. Tearing, skinning, crushing and cracking with its deadly bites. It tears, crushes and cracks the emotions from within.

My degree project about getting to know the evil thoughts and feelings through exploratory form.
Objects that symbolise self-hatred through methods and materials.

Learn How To Experience The Anxiety

Metamorfoser från smärtsamma känslor till objekt

Tankarna är många. Tankarna styr dig. Tankarna tar över ditt liv. Du känner dig värdelös, dum, äcklig och konstig. Varför sa du så? Varför gjorde du så? Du vill radera dina tankar, dina känslor och dig själv. Du slår på dig själv inifrån.

Mörker, tyngd och smärta. Självhatet.
Som ett svart hål. En kropp så stark och mörk, inte ens ljus kan övervinna dess gravitation.
Som en sjöborre. Med sylvassa taggar som sticker dig. Kanske till och med förgiftar dig.
Som en solförmörkelse. När månen skymmer ljuset. Ljuset försvinner och mörkret tar över.
Som en flodhäst. River, flår, krossar och knäcker med sina dödsbringande bett. Så river, flår, krossar och knäcker känslorna dig inifrån.

Ett projekt om att lära känna de onda tankarna och känslorna genom utforskande gestaltning. Objekt som symboliserar självhatet genom metoder och material.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design