Konstfack

Cem Saygin

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1991
0725457876


Orbit

Orbit is an innovative and accessible speaker for the home where experience and function have contributed to the core of the design. The study of sound in motion called Cymatics has given inspiration to work from a new perspective and approach. The components of the speaker have been designed with unconventional shapes to achieve several ways of directing sound and give the perception of big sound from a compact speaker. Environment, experience and user have been taken into account to create a long-term use of the speaker. It should be inspiring and easy to get closer to your music in different spaces.

Orbit

Orbit är en innovativ och tillgänglig högtalare för hemmet där upplevelse och funktion har bidragit till kärnan i formgivningen. Läran om ljud i rörelse kallat Kymatik har gett inspiration till att arbeta ur ett nytt perspektiv och förhållningssätt. Komponenterna i högtalaren har utformats med okonventionella former för att uppnå flera sätt att rikta ljud och ge uppfattning av stort ljud från en kompakt högtalare. Miljö, upplevelse och användare har beaktats för att skapa en långvarig användning av högtalaren. Det bör vara inspirerande och enkelt att komma närmare sin musik i olika utrymmen.


Bachelor / Industrial Design