Konstfack

Felicia Litorell

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1991
0703399196

Okay?

In this design project, I explore a set of norm-critical study materials for children dealing with the issue of teaching about consent. De-dramatising communication in teaching and creating a safer and more open climate can strengthen the pupils’ personal privacy and their relationships, both with themselves and with others. By changing current norms in the school environment, it may be possible to create an early culture of consent that can reduce both physical and verbal abuse.

Okej?

I detta designprojekt utforskas ett normkritiskt läromedel för barn om hur samtycke kan läras ut. Projektet ger möjlighet att avdramatisera kommunikationen i undervisningen och skapa ett tryggare, öppnare klimat som kan stärka elevernas integritet och relation, både till sig själva och till varandra. Genom att förändra dagens normer i skolmiljön kan det finnas möjlighet att tidigt skapa en samtyckeskultur som kan minska både fysiskt och verbalt våld.


Bachelor / Industrial Design