Konstfack

Emma Bondeson

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1996
+46739470272

Pre Ski field studies

Ski Care for People

The mission for my degree project has been to ‘enable ski care for people’. To change something that has looked the same forever and is currently designed in a more difficult manner than it needs to be.

Everybody who skis knows that having sharp edges makes your day on the slope a lot more enjoyable. Today you need a lot of time, money, a big toolbox and a workbench to make that happen. But this multi-tool has all you need in one, making things easier and more sustainable. It covers a switchable file and diamond stone that you use on a regular basis and a sidewall cutter for occasional needs. No mess, no fuzz. You can use the multi-tool on your living room floor or even on the slopes. It works on-the-go and fits in the pocket of your ski jacket. It is designed to be user-friendly and not to cut your hands. If you scan the QR-code, you easily get to an instruction video.

With my alpine racing background and many years of experience in the field, I can guarantee this gives great results. My design process has been user-centred and tested on people with a variety of experience in both skiing and ski care. This has pushed me to create a multi-tool that both skiers with a lot of and with no experience can master and enjoy.

Skidvård för alla

Mitt mål med det här projektet har varit att tillgängliggöra skidvård för alla. Förändra något som alltid har har sett likadant ut och som är designat mer krångligt än vad det ska behöva vara.

Alla som åker skidor vet att vassa kanter kan göra din dag i backen mycket roligare. Idag behöver du en massa tid, pengar, en stor verktygslåda och arbetsbänk för att nå dit. Men med det här multiverktyget har allt du behöver i ett, enklare och mer hållbart på det sättet. Verktyget täcker funktionen av en fil, ett bryne och även en plastkantborttagare. Inget krångel. Du kan använda multiverktyget på golvet i ditt vardagsrum och till och med i skidbacken. Med en ny användarposition och sätt att hålla i skidan fungerar den on-the-go och kan få plats i din ficka i skidjackan. Designad för att vara användarvänlig och inte kunna slinta med. Med en QR-kod på baksidan kan du även enkelt få en instruktionsvideo.

Med min alpina race-bakgrund och många års erfarenhet inom området kan jag garantera att det här verktyget ger riktigt bra resultat. Designprocessen har varit användarcentrerad och har testats på många människor med en variation av erfarenhet inom både skidåkning och skidvård. Det här har pushat mig till att designa ett multiverktyg som skidåkare med mycket och lite erfarenhet kan hantera och uppskatta.


Bachelor / Industrial Design