Konstfack

Moa Marklund

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1996
+46 (0) 760266061

Include Out [Inkludera ut]

Moa Marklund works with scenographic installations. Spatial experiences that encourage new interactions, meetings and collaborations. Through the shared experience of spaciousness, she creates a bridge between the participants and enables new conversations to take shape.

The work Include Out [Inkludera ut] enables a place for conversation and knowledge building about violence in same-sex relationships. A place receptive to the changing infrastructure of the surroundings. An adaptive design that can enable intimate meetings as well as new outward-looking contexts. By using imprecise representations instead of conventional symbols or precisely descriptive color scales, new materials and form take place and contribute to a more diverse whole.

In the work, Caroline Nord is an invited artist that participates with an interpretation of her experience of violence. Her work takes place with the metal structure as a framework for her piece.

Include Out [Inkludera ut]

Moa Marklund arbetar med scenografiska installationer. Spatiala upplevelser som uppmanar till nya interaktioner, möten och samarbeten. Genom den gemensamma upplevelsen av rumslighet skapar hon en bro mellan de deltagande och möjliggör nya samtal att ta form.

Verket Include Out [Inkludera ut] möjliggör en plats för samtal och kunskapsbildning om våld i samkönade relationer. En plats receptiv för omgivningens föränderliga infrastruktur. En konstruktion som kan förändras efter behov, möjliggöra intima möten men också nya mer utåtriktade sammanhang. Genom användning av oprecisa representationer istället för vedertagna symboler eller precist beskrivande färgskalor får nytt material och form ta plats och bidra till en mer diversifierad helhet.

I verket, är Caroline Nord inbjuden konstnär och bidrar med en gestaltning av sin upplevelse av våld. Nords arbete tar plats med metallstrukturen som ram för hennes verk.


Bachelor / Industrial Design