Konstfack

Linus Olofsson

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1993
+46736515001

Hyponatremi

Hyponatremia – a serious condition, where one has a salt deficiency

An exploration in salt as an alternative material has taken form after investigations with inspiration from balancing acts, natural and unnatural. Such as the ongoing electrolyte balance in the body or as the constant struggle for harmony in our nature. The result is artefacts for a contemporary context in a temporary material.

These objects are intended to awaken feelings and interest in a natural material based on something as simple as salt, something that is within us and abundant in our oceans. Artefacts that can take place in our homes and become part of us in a new way.

Objects created from a circular perspective to stabilise our consumption of finite things. Can a balance be achieved with the help of artefacts created from a closed cycle? Can harmony be achieved when we take part in something new that we let into our everyday lives and can just as easily let out again? Can we live with salt?

Hyponatremi

Hyponatremi – ett allvarligt tillstånd, att en har saltbrist

Ett utforskande i salt som alternativt material har tagit form efter undersökningar med inspiration från balansakter, naturliga och onaturliga. Så som den pågående elektrolytbalansen i kroppen eller som den ständiga kampen för harmoni i vår natur. Resultatet är artefakter för en nutida kontext i ett tillfälligt material.

Dessa föremål är ämnade för att väcka känslor och intresse till ett naturligt material baserat på något så enkelt som salt, något som finns inom oss och rikligt i våra hav. Artefakter som får ta plats i våra hem och bli en del av oss på ett nytt sätt.

Objekt skapade ur ett cirkulärt perspektiv för att stabilisera vår konsumtion av ändliga ting. Kan en balans uppnås med hjälp av artefakter skapta från ett slutet kretslopp? Kan en harmoni uppnås när vi tar del av något nytt som vi släpper in i vår vardag och lika lätt kan släppa ut igen? Kan vi bo med salt?


Bachelor / Industrial Design