Konstfack

Hannah Willén

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1989
+46736485392

Heavy Digging

In my degree project, I wanted to develop a tool that lets the hobby gardener work more closely to the ground, and which encourages contact with the soil. Anyone who gardens knows that it is an addictive activity that makes us both calmer and happier. Through my project, I want to give hobby gardeners a comfortable and effective tool that simplifies weeding and other digging tasks while further reinforcing the positive effects of gardening. I have also focused on gardening in heavy and compact soils, as this is a challenge for many gardeners today.

Tung Odling

Mitt examensprojekt går ut på att jag vill utveckla ett verktyg som låter hobbyodlaren arbeta närmare jordytan, och som uppmuntrar kontakt med jorden. Alla som odlar vet att det är en beroendeframkallande syssla som gör oss både lugnare och lyckligare. Jag vill genom mitt projekt ge hobbyodlaren ett bekvämt och effektivt verktyg som förenklar ogräsrensning och andra grävmoment samtidigt som det ytterligare förstärker de positiva effekterna av att odla. Jag har även valt att fokusera på odling i tunga och kompakta jordar, då detta är en utmaning för många odlare idag.


Bachelor / Industrial Design