Konstfack

David Roos

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1996
0730313812
Scenes

Glimpses from a dream location. With a limited palette and an underlying geometry as a starting point, I investigate the possibilities of composing within the square format. A landscape on the border between the figurative and abstract emerges.

Scener

Glimtar från en drömplats. Med en begränsad palett och en bestämd bakomliggande geometri som utgångspunkt, undersöker jag möjligheterna att komponera inom det kvadratiska formatet. Ett landskap på gränsen mellan föreställande och abstrakt framträder.


Bachelor / Fine Art