Konstfack

William Reed

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1991
0703752399

MYTHOS

Despite claims about the death of painting in the background of new technology, I work intuitively and explosively with painting where mythological and contemporary motifs clash to create a new context. A fictional scene where the paintings embody fear, excitement, uncontrolled behaviour like immortal warriors that demand the audience’s attention and respect.

MYTHOS

Trots påståenden om måleriets död i bakgrunden av ny teknik, befinner min konstnärliga praktik sig inom ett intuitivt och explosivt måleri där mytologiska och samtida motiv kolliderar och skapar ett nytt sammanhang. En fiktiv scen där måleriet antar rollen av en odödlig krigare som med rädsla, upphetsning, okontrollerat beteende kräver publikens uppmärksamhet och respekt.


Bachelor / Fine Art