Konstfack

Isabella Kalén

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1991
+46737572785
Resting Place

Bears have their dens, foxes have their burrows.

In a time where the division between home and school or workplace has relaxed due to the pandemic, and as we experience a world crisis in many different areas, I see the need for a public place for rest. I have constructed a tower, with tarpaulins and soft toys, where the visitor can rest. There is also a fairytale to listen to.

With thanks to Samuel Jarrick.

Viloplats

Björnar har sina iden, rävar har sina gryt.

Tiden och samhället vi lever i, där uppdelningen mellan hem och skola eller arbetsplats i mångas fall blivit än mer uppluckrad i skuggan av pandemin, och där vi befinner oss i krisens bultande hjärta för vår värld på flera olika sätt, upplever jag behovet av en offentlig viloplats. Besökaren bjuds in till tornet jag byggt för en vila, skyddad av presenning och gosedjur. Där finns även en saga att lyssna på.

Tack till Samuel Jarrick.


Bachelor / Fine Art