Konstfack

Sebastian Eklund

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1992

With Short-Lived Wings

Someone had spoken and someone had fallen
and for an immeasurable moment
the child floated freely
and for the same amount of time
he then lay in the mud

Just one second —
after another —
and a shapeless interval in the earth

—————————————

The Greek word for mayfly (its order in the biological classification) – ephemeroptera – can be divided and translated into with short-lived wings. The oldest fossil found depicting a winged creature is that of a mayfly.

Over threehundredmillion years.
Over onehundredandninebillionfivehundredmillion days.

Med kortlivade vingar

Någon hade talat och någon hade fallit
och för ett omätbart ögonblick
svävade barnet fritt
och lika länge låg han sedan i leran

Bara en sekund —
efter en annan —
och ett oformligt uppehåll i jorden

—————————————

Det grekiska ordet för dagslända (dess ordning i den biologiska systematiken) – ephemeroptera – kan delas upp och översättas till med kortlivade vingar. Den äldsta fossil man funnit föreställande en vingburen varelse är den av en dagslända.

Över trehundramiljoner år.
Över etthundraniomiljarderfemhundramiljoner dagar.


Bachelor / Fine Art