Konstfack

Leonie Dahlström

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1996
+46762906449


Triple Bar

My artistic process often starts with found objects or by looking at structures as catalysts. They contain questions regarding the function of structures and what their agenda could be. Exploring their shape can be a way of clarifying these questions. By using repetition as a method of investigation, the idea of them expands. The questions the shape inhabits are fragmented and condensed at the same time. In my degree project, I have explored the idea of abstracting form by using poles (from the equestrian world). From just a pole, to cavaletti, to obstacle, to installation. In my abstraction of the poles, I came in contact with their origin. The fence, the hedge and therefore also borders. Objects from sport were mixed up with the structures of politics. I wanted to barricade something with my abstraction. To put one thing on top of another enables much more complexity and double-meaning.

Trippelbarr

Mina processer börjar ofta i hittade föremål eller strukturer som katalysatorer. De innehåller frågor om funktion och vad dess agenda kan vara. Att utforska formen kan vara ett sätt att klargöra dessa frågor. Genom att använda repetition som en metod för att undersöka dessa frågor, utvidgas idén om dem. Frågorna som formen innebär är fragmenterade och förtätade. I mitt examensarbete har jag utforskat idén om abstraherandet av form med hjälp av bommar från hästvärlden. Från en bom, till cavalletti, till hinder, till installation. I min abstraktion av bommarna, kom jag i kontakt med dess ursprung. Staketet, häckar och därför också gränser. Objekt från sport blandades med politiska strukturer. Jag ville barrikadera något med min abstraktion. Att lägga en betydelse på en annan, möjliggör en mycket mer komplex och dubbel innebörd.


Bachelor / Fine Art