Konstfack

Hannes Ferm

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1994
+46707787732

Lost Horizon Transit ft. XTC

Lost Horizon Transit ft. XTCis a musical sound piece that takes place in the land that was promised by the voices that echoed over dance floors, raves and stadiums in the wake of techno-capitalistic globalization. What happened to the musical and lyrical language of dance music when this new field revealed itself and enabled subcultural aesthetics to synthesize into mass culture? The utopian thematics reoccurring in genres like EDM and Hardstyle, echoing hope, unity and affinity, marks a point in time when popular culture had no means too visualize a new future, but still felt an immense need to try and articulate it. The narrator, XTC takes the listener through Lost Horizon Transit, through memories of a moment that doesn’t seem to yet have passed.

Lost Horizon Transit ft. XTC

Lost Horizon Transit ft. XTC är ett musikbaserat ljudverk som tar plats i landet som lovordades av rösterna som ekade över dansgolv, rave och stadium i början av tekno-kapitalismens globalisering. Vad hände med dansmusikens musikaliska och lyriska språk när detta nya fält uppenbarade sig och möjliggjorde för subkulturella uttryck att syntetiseras till masskultur? Den utopiska tematiken som återkommer i genrer som EDM och Hardstyle, som ekar av hopp, samhörighet och gemenskap, illustrerar en tidpunkt där popkulturen saknade medel att visualisera en ny framtid, men fortfarande kände ett starkt behov av att försöka artikulera den. Berättaren XTC tar lyssnaren genom Lost Horizon Transit, genom minnen av en tid som än inte verkar ha passerat.


Bachelor / Fine Art