Konstfack

David Strid

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1994
+46707222726

GLAS

GLAS is an experimental narrative wherein the binaries of mind and matter, external and internal, are always under negotiation; here, bodies are entangled across all sorts of distances, and time is stratified as opposed to forming a linear continuum of events.

GLAS is a solid, transparent substance, a molecular transmutation of quartz wrought by means of intense variations in temperature.

GLAS is the tolling of a funeral bell.

GLAS

GLAS är ett experimentellt narrativ där binära föreställningar om sinne och materia, externt och internt, alltid står under förhandling; kroppar sammanflätas över alla tänkbara avstånd, och tiden bildar strata snarare än en linjär kedja av händelser.

GLAS är ett solitt, transparent ämne, en molekylär transmutation av kvarts frambringad genom kraftiga variationer i temperatur.

GLAS är ringandet av en begravningsklocka.


Bachelor / Fine Art