Konstfack

Ylva Kublik Borg

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1992
+46738486811Wolf Eyes
Reverberer

The eskers consist of gravel left behind from when the ice cap let the ice rivers loose. They swam in the ocean currents and someone drowned. It was called Riksförsäkringsanstalten at the time.

Grevie Backar overlooks the croplands that slope down into the sea. The western light finally, the most beautiful she knows. Although the pathway is marked with blue, we somehow take the wrong path, ending up at an industry spitting out ventilation solutions made from steel.

He took a walk down to the station. When they found him, he said that he wanted to take the train back home. Next to the pre-school which soon is ready stands a container collecting leftover metal.

Vargögon
Reverberer

Rullstensåsarna består av grus som blev kvar när inlandsisen släppte isälvarna lös. Någon drunknade när de badade i de starka strömmarna. Det hette Riksförsäkringsanstalten då.

Grevie backar med utsikt över åkrarna som sluttar ner i havet. Västerljuset äntligen det vackraste hon vet. Leden är markerad med blått men någonstans går vi fel ändå och hamnar vid en industri som matar ut ventilationslösningar av stål.

Han promenerade ner till stationen och när de hittade honom sa han att han ville ta tåget hem. Intill förskolan som snart är klar står en container avsedd för metall.


Bachelor / Fine Art